مهدی

این منم، طراح روز و توسعه دهنده شب.

مهندس تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش رایانش امن

متخصص دیجیتال مارکتینگ

متخصص سئو (بهینه سازی سایت های اینترنتی)

طراح سایت های شرکتی، فروشگاهی و شخصی