تبلیغات راست
تبلیغات در مشهد رایانه

جستجوی گوگل


جستجو در وب
جستجوی سايت
مشهد رایانه Mashhad Rayaneh: تعرفه و قيمت ها

ليستي که در زير مشاهده مي کنيد مشخصات بنر شما را نشان ميدهد:

نام تعرفه توضيحاتارزشقیمتلينک ها
MT100-1نمایش در بالای صفحه اصلی و برخی دیگر از صفحات (به صورت ثابت)
1
ماه
12000 ت
1
C100100 کلیک ( ارجاع ) - موقعیت بلوک چپ
100
کليک ها
10000 ت
1
C200200 کلیک ( ارجاع ) - موقعیت بلوک چپ
200
کليک ها
18000 ت
1
MB-1نمایش در پایین تمام صفحات
1
ماه
8000 ت
1
MR-1بلوک راست، زیر بلوک اصلی - نمایش در تمامی صفحات
1
ماه
10000 ت
1
ML100-1بلوک چپ - نمایش در صفحه اصلی (به صورت ثابت)
1
ماه
8000 ت
1
B20002000 بازدید - بلوک راست یا پایین صفحات
2000
چاپ
2000 ت
1
B50005000 بازدید - بلوک راست یا پایین صفحات
5000
چاپ
4000 ت
1
B1000010000 بازدید - بلوک راست یا پایین صفحات
10000
چاپ
7000 ت
1
MT050-1نمایش در بالای صفحه اصلی و برخی دیگر از صفحات (50% نمایش)
1
ماه
6000 ت
1
ML050-1بلوک چپ - نمایش در صفحه اصلی (50% نمایش)
1
ماه
4000 ت
1

تبلیغات در مشهد رایانه